finance-4858797_1920
  Các Doanh nghiệp nước ngoài khi tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì vấn đề tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam luôn đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên để am hiểu rõ ràng và áp dụng đúng thì lại là vấn đề vô cùng khó khăn. Hơn thế nữa, đặc biệt đối các Doanh nghiệp thường có khoảng cách lớn về vấn đề giao tiếp giữa lãnh đạo Doanh nghiệp là người nước ngoài và nhân viên người Việt Nam của mình do khác biệt về ngôn ngữ dẫn tới sự hiểu không chính xác, hiểu nhầm lẫn nhau. Nhằm giúp các Doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng các quy định pháp luật Việt Nam, là cấu nối giữa lãnh đạo Doanh nghiệp và nhân viên của mình được xuyên suốt, Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ Tư vấn kế toán, thuế và lao động. Dịch vụ của avcbookkeeping bao gồm:
    • Tư vấn các quy định về Luật kế toán, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam
    • Tư vấn về thuế bao gồm nhiều loại thuế khác nhau như thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế GTGT và Luật quản lý thuế.
    • Tư vấn về Luật lao động và các quy định về bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam theo quy định.
    • Cập nhật thường xuyên các chính sách mới theo quy định.
    • Dịch vụ tư vấn được tiến hành thông qua email, điện thoại hoặc cuộc họp.
Đội ngũ nhân viên của avcbookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán, chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.