pubication


Ấn phẩm về thuế

Ấn phẩm giới thiệu khái quát về các quy định về các loại thuế khi kinh doanh tại Việt Nam.


Ấn phẩm về kế toán

Ấn phẩm giới thiệu Luật kế toán và các hình thức kế toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp.


Doing business in Vietnam

Tài liệu giới thiệu tổng quát về môi trường kinh doanh và những quy định của Việt Nam. Những thuận lợi và khó khăn khi đầu tư vào Việt Nam.