Dịch vụ kế toán trọn gói là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Công ty TNHHH Kế Toán AVC (“AVC”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, được xây dựng thích hợp cho từng loại hình doanh nghiệp dịch vụ, thương mại, sản xuất trong các ngành nghề khác nhau.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của AVC, doanh nghiệp không cần phải có nhân viên kế toán tại doanh nghiệp, toàn bộ các công việc liên quan đến kế toán và thuế sẽ do nhân viên của AVC đảm nhận.

Phạm vi công việc:

  • Kiểm tra và phân loại các tài liệu, chứng từ kế toán.
  • Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.
  • Lập báo cáo tài chính tháng theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp.
  • Lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.
  • Lập và in sổ sách kế toán theo quy định.
  • Kê khai thuế GTGT theo quy định.
  • Kê khai và quyết toán thuế TNCN theo quy định.
  • Kê khai và quyết toán thuế TNDN theo quy định.
  • Kê khai và quyết toán thuế nhà thầu theo quy định.