city 1

Tầm nhìn và giá trị

“Quality makes the difference”/ “Chất lượng làm nên sự khác biệt”

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp với tiêu chí đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước về mặt kế toán và thuế, giúp các nhà đầu tư an tâm khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

“Our experience gives you support”

Kinh nghiệm của chúng tôi là để mang lại giá trị, góp phần vào sự phát triển của Quý khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng

  • Chúng tôi luôn tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)/ Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và các luật, quy định pháp lý liên quan.
  • Chúng tôi cam kết luôn đúng thời hạn đã cam kết với khách hàng
  • Chúng tôi luôn cố gắng mang lại các giá trị tăng thêm cho khách hàng bằng các hoạt động tư vấn nhiệt tình và thường xuyên.

Con người AVC:

  • Chính trực, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp, đáng tin cậy.
  • Luôn không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm
  • Chuyên nghiệp trong công việc, đề cao các mối quan hệ với cá nhân và cộng đồng